Pracovní právo

  • Sepis nebo revize pracovních a manažerských smluv, dohod o provedení práce
  • Problematika odměňování zaměstnanců a zaměstnaneckých náhrad
  • Právní poradenství při zaměstnávání cizinců, zajišťování zaměstnaneckých karet, povolení k pobytu apod.
  • Právní poradenství při změnách pracovního poměru, problematice dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, při agenturním zaměstnávání
  • Právní servis týkající se problematiky odpovědnosti za škodu, pracovních úrazů a nemocí z povolání
  • Právní poradenství a zastupování při jednáních se Státním úřadem inspekce práce, Úřadem práce ČR, hygienickými stanicemi a jinými veřejnoprávními autoritami
  • Komplexní poradenství při aplikaci a dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů stanovujících podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  • Právní poradenství při rozvazování pracovního poměru, zrušení funkce, hromadném propouštění a zastupování v případných navazujících pracovněprávních sporech
  • Právní servis při vytváření interních instrukcí a pokynů, regulujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pracovních řádů, a dalších vnitřních předpisů

 

Kontaktujte nás

Dlouhá 39, Praha 1, 110 00 | Tel: +420 222 311 109 | E-mail: info@akmj.eu