Obchodní právo

  • Pro naše klienty zajišťujeme kompletní servis při zakládání i likvidaci obchodních společností všech forem, včetně společností evropských, sepisujeme zakladatelské dokumenty, vyřizujeme živnostenská a jiná podnikatelská oprávnění, zápisy a výmazy do/z obchodního rejstříku.
  • Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti korporátní agendy (sepis smluv o výkonu funkce, sepis akcionářských dohod, příprava dokumentace k valným hromadám atd.) včetně zajištění sepisu notářských zápisů spolupracujícím notářem v sídle naší advokátní kanceláře.
  • Optimalizujeme struktury řízení a správy kapitálových společností, valné hromady, působnost představenstva a dozorčí rady a další služby z oblasti podnikového řízení.
  • Řešíme problematiku podnikatelských seskupení, vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a jejich přezkoumání, přípravu ovládacích smluv.
  • Zařizujeme přeměny obchodních společností, fúze a akvizice, zakládání joint venturepodniků.
  • Poskytujeme právní poradenství v oblasti ochrany hospodářské soutěže a problematiky nekalé soutěže.
  • Poskytujeme právní podporu v oblasti emisí cenných papírů, konzultace v oblasti směnečného a šekového práva a dalších druhů cenných papírů, poradenství při obchodování cennými papíry a deriváty, včetně jejich využití coby zajišťovacího institutu. 
  • Provádíme expertízu v oblasti práva investičních společností a investičních fondů.
  • Poskytujeme právní servis v oblasti práv duševního vlastnictví (licenční smlouvy, ochranné známky, autorská práva, obchodní tajemství, patenty atd.).

Kontaktujte nás

Dlouhá 39, Praha 1, 110 00 | Tel: +420 222 311 109 | E-mail: info@akmj.eu