Nemovitostní právo

Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti nemovitostního práva.

 

 • Sepis nebo revize smluv týkajících se koupě, prodeje, směny či darování nemovitosti
 • Sepis nebo revize smluv týkajících se nájmu a pachtu nemovitosti
 • Sepis nebo revize smluv o převodu bytů z vlastnictví bytových družstev
 • Sepis, revize nebo změna stanov a domovního řádu pro SVJ a bytová družstva
 • Úschova finančních prostředků a listin
 • Právní poradenství spojené s územním plánováním, územním a stavebním řízením
 • Sepis nebo revize smluv o výstavbě
 • Právní servis při realizaci developerských projektů
 • Příprava a kompletní provedení právních prověrek (due diligence)
 • Právní poradenství a příprava kompletní dokumentace v oblasti bytového práva – příprava prohlášení o rozdělení domu na jednotky, sepis dokumentů při zakládání SVJ
 • Sepis právních analýz k odpovědnosti za vady nemovitosti (ze smluv kupních a smluv o dílo) včetně odpovědnosti ze záruky
 • Zajištění výkonu práv zástavních věřitelů
 • Kompletní servis při správě a vymáhání pohledávek
 • Sepis nebo revize smluv týkajících se zatížení nemovitostí (zástavní práva, služebnosti, reálná břemena)
 • Příprava veškerých podání katastrálnímu úřadu a zastupování v řízení před katastrálním úřadem

Kontaktujte nás

Dlouhá 39, Praha 1, 110 00 | Tel: +420 222 311 109 | E-mail: info@akmj.eu