Trestní právo

Pro naše klienty poskytujeme komplexní služby v oblasti trestního práva:

  • převzetí a příprava obhajoby
  • příprava písemných podání orgánům činným v trestním řízení, včetně přípravy trestních oznámení
  • účast při všech úkonech v přípravném řízení (např. výslechy obviněných, svědků, poškozených apod.)
  • důkladná příprava na konání vazebních zasedání
  • obhajoba před soudy všech stupňů
  • příprava řádných i mimořádných opravných prostředků
  • zastupování poškozeného v trestním řízení včetně vymáhání nároku na náhradu škody

  • právní poradenství korporátním klientům s tvorbou jejich vnitřních předpisů a směrnic i s nastavením vnitřních kontrolních mechanismů pro lepší kontrolu a omezení rizika páchání trestné činnosti z řad vlastních zaměstnanců
  • posuzování připravovaných obchodních transakcí z hlediska dopadů trestního práva

 

.

Kontaktujte nás

Dlouhá 39, Praha 1, 110 00 | Tel: +420 222 311 109 | E-mail: info@akmj.eu