Náš tým

Mgr. Monika Jirásková

Advokátka, zakladatelka advokátní kanceláře

Monika Jirásková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia absolvovala studijní pobyt ve Valencii ve Španělsku. V minulosti dlouhodobě žila, studovala a pracovala ve Velké Británii, v USA a ve Francii. Od roku 2010 vede svou advokátní kancelář. Zabývá se především právem trestním, občanským a korporátním, spory a soudními řízeními, a také právem cizineckým. Hovoří česky, anglicky a španělsky.

Email: jiraskova@akmj.eu
Telefon: +420 222 311 109  Mobil: +420 724 352 996

 

Mgr. PETR JIRÁSEK

Trvale spolupracující advokát

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvoval v roce 1996, následně vykonával praxi advokátního koncipienta a od roku 2000 poskytuje právní služby jako advokát. Dříve, než v roce 2020 navázal spolupráci s AK Moniky Jiráskové, působil v několika významných mezinárodních i tuzemských advokátních kancelářích. Téměř sedmnáct let byl společníkem advokátní kanceláře MIKŠ & SUK. Zaměřuje se především na závazkové právo, právo obchodních korporací včetně restrukturalizací, fúzí a akvizic. Dále poskytuje právní poradenství zejména v oblasti cestovního ruchu, developerské činnosti, nabývání a pronájmu nemovitostí, insolvenčního, a pracovního práva. Hovoří česky, německy a anglicky.

Email: jirasek@akmj.eu
Telefon: +420 222 311 109

 

MGR. PETR TAUC

Trvale spolupracující advokát

Petr Tauc je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Již v průběhu právnického studia strávil několik měsíců na škole v australském Perthu. Dále získal i praktické zkušenosti v oblasti soukromého a veřejného práva na odborné stáži u Okresního soudu v Nymburce a též na pozici právního asistenta v přední české advokátní kanceláři, která se kromě generální praxe zabývala také vedením kanceláře insolvenčního správce. V AK Moniky Jiráskové působí od roku 2016 a zabývá se především právní problematikou spadající do oblasti občanského, pracovního a trestního práva. Hovoří česky a anglicky.

Email: tauc@akmj.eu
Telefon: +420 222 311 109

 

Mgr. Ing. Martina ježková

Advokátní koncipientka

Martina Ježková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a VŠE v Praze. Již v průběhu studia získala praktické zkušenosti v oblasti soukromého a veřejného práva na pozici právní asistentky v české advokátní kanceláři. V AK Moniky Jiráskové působí od roku 2020. Hovoří česky, anglicky a francouzsky.

Email: jezkova@akmj.eu
Telefon: +420 222 311 109

 

Mgr. Viktoria yarish

Advokátní koncipientka

Viktoria Yarish je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V průběhu studia absolvovala studijní pobyt na právnické fakultě Lund University ve Švédsku. Také Viktoria již v průběhu studia získala praktické zkušenosti v oblasti soukromého a veřejného práva na pozici právní asistentky v české advokátní kanceláři. V AK Moniky Jiráskové působí od roku 2023. Hovoří česky, anglicky a francouzsky.

Email: yarish@akmj.eu
Telefon: +420 222 311 109

 

Svitlana blyzniuk

Office manager

Svitlana Blyzniuk má ekonomické vzdělání. V AK Moniky Jiráskové působí od roku 2015 na pozici manažerky kanceláře. Hovoří česky, ukrajinsky a rusky.

Email: blyzniuk@akmj.eu
Telefon: +420 222 311 109

 

Bc. Diana blyzniuk

Asistentka

Diana Blyzniuk má ekonomické vzdělání. V AK Moniky Jiráskové působí od roku 2020 na pozici asistentky. Hovoří česky, anglicky, ukrajinsky a rusky.

Email: sekretariat@akmj.eu
Telefon: +420 222 311 109

 

Kontaktujte nás

Dlouhá 39, Praha 1, 110 00 | Tel: +420 222 311 109 | E-mail: info@akmj.eu