Profil kanceláře

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ MGR. MONIKA JIRÁSKOVÁ zahájila svou činnost v roce 2010. Od samého počátku našeho působení jsme se stali dynamickou a rychle se rozvíjející kanceláří poskytující právní služby českým i zahraničním klientům ve všech hlavních oblastech českého i mezinárodního práva. Pokaždé klademe důraz na hlavní stavovské hodnoty české porevoluční advokacie jako je profesionalita, diskrétnost a loajalita. Našim cílem je klientovi vždy poskytnout to nejefektivnější a nejkomplexnější řešení nejen v právních, ale často i v mimoprávních souvislostech jakými jsou daňová a obchodní problematika. I díky tomuto osobnímu přístupu se nám podařilo vybudovat s našimi klienty řadu pevných a dlouhodobých vztahů.

Právní poradenství poskytujeme fyzickým i právnickým osobám soukromého i veřejného práva. Naše cenné zkušenosti využíváme zejména v oblasti celého korpusu občanského práva včetně práva nemovitostního, obchodního závazkového práva, práva obchodních korporací, trestního práva, správního a insolvenčního práva a práva pracovního. Poskytujeme rovněž poradenství i v oblasti cizineckého práva, především ve vztahu s problematikou podnikání cizinců na území České republiky, dlouhodobého, přechodného a trvalého pobytu cizinců na území České republiky, a azylového řízení. Klienty zastupujeme ve všech typech soudních, rozhodčích i správních řízeních, včetně sporů s mezinárodním prvkem.

Našim klientům poskytujeme profesionální, dostupné a flexibilní právní služby. Tyto služby poskytujeme v českém, anglickém, španělském a ruském jazyce. Za celou dobu našeho působení jsme navázali spolupráci s řadou dalších odborníků, které pravidelně v naší praxi využíváme. Jsme vybavení jak materiálně, tak i personálně  pro zastupování klientů po celé České republice.

Díky našemu dosavadnímu úspěšnému úsilí jsme se pro řadu osob a subjektů stali profesionálním, stálým a spolehlivým partnerem, jenž podmiňuje odbornost lidským a solidárním přístupem. Naše právní služby rádi poskytneme i novým klientům. Přesvědčte se o tom i Vy!

 

Kontaktujte nás

Dlouhá 39, Praha 1, 110 00 | Tel: +420 222 311 109 | E-mail: info@akmj.eu