OBČANSKÉ PRÁVO

  • Příprava nebo revize občanskoprávních smluv (např. smluv kupních, směnných, darovacích, nájemních, o výpůjčce, smluv o dílo atd.)
  • Právní poradenství v oblasti ochrany osobnosti fyzických osob a dobré pověsti právnických osob
  • Komplexní právní služby týkající se rozvodu manželství, včetně souvisejícího řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu do a po rozvodu
  • Vypořádání společného jmění manželů
  • Právní poradenství v oblasti statusových a rodičovských práv (určení otcovství, popření otcovství, správa jmění nezletilých apod.)
  • Příprava dokumentace pro vymáhání pohledávek
  • Právní služby v oblasti dědického práva
  • Právní poradenství v oblasti ochrany práv spotřebitele
  • Právní poradenství v oblasti odpovědnosti za vady, náhrady škody a bezdůvodného obohacení

Kontaktujte nás

Dlouhá 39, Praha 1, 110 00 | Tel: +420 222 311 109 | E-mail: info@akmj.eu