Správní právo

  • Naše klienty zastupujeme ve správních řízeních a řízeních před správními soudy, včetně důsledného využívání řádných i mimořádných opravných prostředků, dále ve věci žalob proti rozhodnutí správního orgánu, jakož i kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu.
  • Poskytujeme právní poradenství zejména v oblasti stavebního, živnostenského práva, environmentálního a telekomunikačního práva.
  • Připravujeme dokumenty a podklady pro stavební povolení, územní rozhodnutí a další správní rozhodnutí.
  • Uplatňujeme náhrady škody vzniklé nezákonným rozhodnutím správního orgánu nebo nesprávným úředním postupem, včetně případného uplatnění takto vzniklého nároku soudní cestou.
  • Poskytujeme právní poradenství při žádostech o poskytování informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.
  • Naše klienty taktéž zastupujeme ve správních řízeních i před správními soudy, a obstaráváme přípravu dokumentů, potřebných pro vydání správních rozhodnutí, a to v plné šíři a rozsahu právních norem správního práva, platných na území ČR.
  • Poskytujeme  právní poradenství v oblasti veřejného sektoru.

Disponujeme vysokou odborností v oblasti správního práva, nikoliv jen z pohledu fyzických či právnických osob, o jejichž právech a povinnostech je v rámci správních řízení rozhodováno, ale také z pohledu nositelů veřejné moci.

Kontaktujte nás

Dlouhá 39, Praha 1, 110 00 | Tel: +420 222 311 109 | E-mail: info@akmj.eu