Soudní, rozhodčí a správní řízení

  • Zastupování klientů v řízení před civilními soudy, trestními soudy a v rozhodčích řízeních
  • Zastupování před orgány státní správy
  • Zpracovávání právních analýz v oblasti právních sporů a doporučení procesní taktiky
  • Sepis žalob, návrhů na vydání předběžných opatření, stížností, odvolání apod.
  • Sepis návrhů na výkon rozhodnutí (exekuci) a zastupování ve vykonávacím (exekučním) řízení
  • Spolupráce s exekutorskými úřady při vymáhání povinnosti
  • Kompletní servis při správě a vymáhání pohledávek

Kontaktujte nás

Dlouhá 39, Praha 1, 110 00 | Tel: +420 222 311 109 | E-mail: info@akmj.eu