Insolvenční právo

  • Pro naše klienty připravujeme kompletní dokumentaci související s restrukturalizací obchodních korporací, včetně smluv o převodu majetkových účastí či majetků, případně dokumenty pro právní přeměnu dotčených společností.
  • Poskytujeme asistence při přípravě valných hromad a usnesení statutárních orgánů rozhodujících o restrukturalizaci.
  • Zajišťujeme poradenství věřitelům ve všech fázích insolvenčního řízení a jejich zastupování v souvisejících sporech a řízeních.
  • Věřitele zastupujeme ve věřitelských orgánech a při vyjednávání s dlužníkem o způsobu řešení úpadku.
  • Dlužníkům poskytujeme poradenství při podávání insolvenčního návrhu a při hledání způsobu řešení jejich úpadkové situace, tak jako při reorganizaci a sestavení reorganizačního plánu.
  • Návazně poskytujeme poradenství zahrnující komplexní posouzení zamýšlené restrukturalizace, včetně navržení optimálního řešení z právního i hospodářského hlediska.
  • Naše zkušenosti garantují nadstandardní úroveň právního poradenství dlužníkům i věřitelům v probíhajícím insolvenčním řízení, stejně tak jako při odvracení hrozícího úpadku. Ve spolupráci s našimi klienty běžně dochází také k přípravě věřitelských, potažmo dlužnických návrhů na zahájení insolvenčního řízení, vypracování přihlášek věřitelů a dalším tomu podobným úkonům.
  • Podstatnou oblastí poradenství, spojeného s insolvenčním právem, jsou incidenční spory, s jejichž průběhem a specifiky máme bohaté zkušenosti.

Kontaktujte nás

Dlouhá 39, Praha 1, 110 00 | Tel: +420 222 311 109 | E-mail: info@akmj.eu