derecho laboral

  • Sepis nebo revize pracovních a manažerských smluv, dohod o provedení práce
  • Problematika odměňování zaměstnanců a zaměstnaneckých náhrad
  • Právní poradenství při zaměstnávání cizinců, zajišťování zaměstnaneckých karet, povolení k pobytu apod.
  • Právní poradenství při změnách pracovního poměru, asignación temporal de los empleados para otro empleador, en caso de empleo por agencias del trabajo temporal
  • Právní servis týkající se problematiky odpovědnosti za škodu, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
  • Právní poradenství a zastupování při jednáních se Státním úřadem inspekce práce, Oficina de Trabajo de la República Checa, isntitutos de salud pública y otras autoridades
  • Komplexní poradenství při aplikaci a dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů stanovujících podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  • Právní poradenství en casos de terminación de contractos de trabajo, suspensión o despedida de empleados, reducción de puestos de trabajo, los despidos colectivos y representación en las eventuales controversias y conflictos Laborales consiguientes relacionadas
  • Právní servis při vytváření interních instrukcí a pokynů, la regulación de la salud y seguridad en el trabajo, órdenes de trabajo, y demás normativa interna

 

contáctenos

Dlouhá 39, Praga 1, 110 00 | tel: +420 222 311 109 | E-mail: info@akmj.eu