уголовное право

Pro naše klienty poskytujeme komplexní služby v oblasti trestního práva:

  • převzetí a příprava obhajoby
  • příprava písemných podání orgánům činným v trestním řízení, včetně přípravy trestních oznámení
  • účast při všech úkonech v přípravném řízení (например,. výslechy obviněných, svědků, poškozených apod.)
  • důkladná příprava na konání vazebních zasedání
  • obhajoba před soudy všech stupňů
  • příprava řádných i mimořádných opravných prostředků
  • zastupování poškozeného v trestním řízení včetně vymáhání nároku na náhradu škody

  • právní poradenství korporátním klientům s tvorbou jejich vnitřních předpisů a směrnic i s nastavením vnitřních kontrolních mechanismů pro lepší kontrolu a omezení rizika páchání trestné činnosti z řad vlastních zaměstnanců
  • posuzování připravovaných obchodních transakcí z hlediska dopadů trestního práva

 

.

связаться с нами

долго 39, Прага 1, 110 00 | телефон: +420 222 311 109 | Электронная почта: info@akmj.eu